Singoalla av Viktor Rydberg


Erland såg sig omkring på marken. Vid bäckens rand växte en liten röd blomma; den gick han att plocka. Och medan han gjorde detta, plockade Singoalla en vit och en blå blomma, och då Erland räckte henne sin blomma, gav hon åt honom sina. Därefter tryckte Singoalla gossens hand pch flydde in i skogen.
 
Erland stod ensam. Hans blick svävade drömmande efter den försvunna. Han stod så en stund, tyst, orörlig. Sluterligen väcktes han ur sina drömmar av Käcks sorgsna tjut. Hunden betraktade sin herre oroligt, ty han var ej van att se honom sådan. Men Erland såg sig ännu en gång omkring, Kastade bågen på skuldran och gick långsamt uppför kullen.
 
~
 
Viktor Rydberg

Livet är en cirkel, där allt påverkar allt och alla


"En pojke kommer snart att skamset möta sin moders blick, och låsa in sig i sitt rum som är fyllt med symboler från nazismens storhetstid. Pojken kommer att gråta och förtvivlat torka en jämnårig pojkes blod ifrån sina svarta blanka skor.

Det är en vanlig natt i staden, och någonstans stänger en far sitt fönster. En tårta med rosafärgad grädde på bordet, en reella svalnat kaffe och tre flaskor ljummen apelsin zingo, för att fira grabbens femtonde födelsedag. Ett klumpigt inslaget Högdalen av senaste modell.
En telefonsignal.
En röst.
Någonstans i staden kan en orolig far nu sluta att vänta sin son."


Skriven av

Lasse lindroth - "Där inga änglar bor"Kärlek ända in i döden


"Leave it to you to think about the money. Anyway, a couple of hikers saw a bat fly into some rocks and started investigating and found a small cave. Inside were two skeletons, one of a young woman wearing the remnants of a beaded dress and the other of an old man wearing a leather coat. He had a glass eye and -" she looked up at Cole.

"Even though carbon dating showed the woman's skeleton to be about a hundred years older than the man's, they were holding hands when they were found."

"And that's romantic to you? Two dead people? Skeletons are romantic? Life  is romantic."

"You are a man, that's all that's wrong with you."

~

Stycket är ifrån Jude Deveraux bok "Legend"


Det bästa av mörkhet

Liv utan mening
kan inte bäras
Vi behöver ett syfte,
ett mål som kan läras
- om inte av Döden
vi önskar förtäras.

Utan en aning
av mål för vårt liv
upptas vårt inre
av meningslöst kiv
- om vårt liv ej vi spiller
för självmordets kniv

Ett passande citat

Det är ett passande citat på ett manus som nu ligger påbörjad sen några veckor tillbaka. Citatet kräver knappast någon förklaring. Dean R Koontz citat är ibland självklart träffsäkra, och vackra. Ibland bara humoristiska.
 En flämtning,
plötslig död;
så började berättelsen.

En kärleksvisa

En kärleksvisa

Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

Den drömmen, som aldrig besannats,
som dröm var den vacker att få,
för den, som ur Eden förbannats,
är Eden ett Eden ändå.

~

Gustaf Fröding

 


Let us dream of tomorrow
Let us dream of tomorrow,
where our children are nurtured
and protected and nourished.
Let us dream of peace and harmony and laughter.
Let us dream of joy and ecstasy.
Let us dream of dancing the cosmicdance.
Let us renew again.
Those dreams of promise we once made before.
Where we can hold our heads high ad stretch our arms toward perfection.
Let us dream of tomorrow, where we can truly love from the soul,
and know love as the ultimate truth at the heart of all creation.

~

Michael Jackson


När hans unga makt av man trängde in i henne.....
Jag har en favorit bland alla poeter, det är Gustaf Fröding. Han ä en riktig klassiker, ett måste att läsa.
Hans texter kan vara mörka, och de kan vara negativa. Men flödet i texten är helt underbart!
Man riktigt dras in i texten. Man läser mer och mer, och om man tycker att det är svårt att följa rytmer i dikter så är hans rytm väldans enkel.

Han har en dikt som hetter "En morgondröm", och den är väldans lång. 
LÄngre än vad dikter i nuläge brukar vara.
Oftast ser man en halv A4:a fyllas av en dikt, men den här är längre än så, och väldigt sexuell.
Inte den typen jag gillar i vanlga fall, men föll för en vers i den. Har liksom etsat sig fast i ens minne.

"...Själ i flamma, blod i dans,
han var hennes, hon var hans,
han blev hon, ett och allt och tvenne,
när hans unga makt av man trängde in i henne...."

Men för att läsa hela dikten. Läs nedan. Klart läsvärt.

En Morgondröm

I

Jag sov och jag drömde
om Ariens land,
där solguden tömde
med givmild hand
kring allt överallt i en lycklig ängd,
som sedan vulkaniskt vart bränd och sprängd,
sitt liv, sina håvors mängd.

Jag drömde om aplar i mäktiga hag
kring urskogens väldiga vattendrag,
om körsbärsdungar och vinbärssnår
kring floden, som enslig i dälden går,
om vete, som självsått ur jorden stiger
i ödemarksdalen, där allting tiger,
om humle, som klänger och slingrar sig fram
i skogens tystnad från stam till stam.

Och ängar sig breda
kring bäckars fall,
där herdarna leda
sin hjord i vall,
när kvällen sin dagg över landet strör,
vid lidren med byttor till mjölk och smör
stå väntande hustrur och mör.

Och mannen är stark och kvinnan vek
och ungdomen yster och vig i lek,
ett naket folk, för stolt för ok,
för rent för dräkternas skökodok.
Men skymtar det stundom bland flickornas flockar
ett mångfärgat kläde om höfter och lockar,
det är för att göra sig särskilt grann
och vacker och kär för en älskad man.

Vid viken, vid kröken,
som älven slår,
den stigande röken
ur tjällen går,
där syssla i ro med de yngsta små,
som lipa och le, där de tulta och gå,
de gamle, de silvergrå.

Men högt på en klippa i frihet och ljus
och högt över töcknen är konungens hus,
på vidden och branterna runtomkring
vid midsommartid hålles folkets ting,
och konungen dömer från domarestolen
och tänker för folket och talar med solen,
och solen sår ned sina gudomssvar
om allt som skall bliva och är och var.

II

Där strövar i skogen en fri ung man
och ingen är fri ung man som han,
hans blod är en störtsjö i vårstormstider,
hans trots önskar strider
och allt vill han fresta och allt han kan.
Den säkraste brottarn och måttarn
han prövar med näven och lansen
och kysser, när rast är i dansen,
de vackraste flickorna fritt
i vredgade friares mitt.

Jag såg i min dröm, hur hans gång var glad,
hur allt, när han strövade muntert åstad,
bar skick av en fri ung man,
hur hemlighetsfullt det om läpparne log,
som visste han nog
att gudarnas ättling
och älskling och like var han.

Han strövar med glättiga fjät framåt
på skogens vilda stråt,
han stannar och ler åt små kryp,
som måtta åt tån med ett nyp,
han gäckas med gökar, han retas med trastar,
han följer för ro skull ett spår,
på hällen han vilar, vid tjärnet han rastar
att se på en fisk som slår,
han faller på knä invid randen
och ligger och dricker ur handen.

Jag såg i min dröm, hur hans blick blev klar
av glädje åt bilden, som vattnet bar,
den visade gudarnas ättling,
hur manvuxet vacker han var.

III

Fina fötter, nätta små,
kliva långt och slugt på tå,
än de skynda, än de väja,
knätt och kny, för ljud och speja,
om ej någon hörde små
fina, nätta fötter gå.

Kny och knätt, nu le och lura
glada ögon bak en stam,
och en flickas axlar kura
sig ihop som rädda lamm
och försiktigt förtänksam
smyger hon sig fram.

IV

Och med ett som en vind
stryker flickans arm över jägarens kind
och har täckt honom ögonen till,
och hon ler åt sin fånge, haha och hihi,
han kan inte bli fri,
han må sträva så mycket han vill.

"Stackars Dum och Egenkär
där,
kan du gissa vem det här
är?"

Och hon kniper och drar
och hon rycker och slår för att frampressa svar
och att skrämma den älskade rädd,
och hon plågar och pinar hans rygg med sitt ben,
men den pinan är len
som ett smek på en kärleksbädd.

Blint han kämpar att bli lös,
trevar, gissar: "Nyp och Klös
är ditt namn och Udd och Sticka,
Riv och Ryck och - släpp mig, flicka!"

Och med ett med ett skratt
blev han fri, sprang han upp, fick han flickan fatt
och han drog henne tätt
mot sin mun för att kyssa sig munnen mätt,
och hon klängde sig fast,
och hon snyftade till och i gråt hon brast,
och hon sökte hans blick,
och en glimt av hans innersta själ hon fick.

Och som knoppen av Ariens ros en vår
sina skylande blad från pistillerna slår
inför sol, inför vindar och frön
låg hon naket och utslaget skön
och med vittskilda knän och med skälvande sköte
var den älskades åtrå i möte.

V

Själ i flamma, blod i dans, 
han var hennes, hon var hans, 
han blev hon, hon blev han, 
ett och allt och tvenne, 
när hans unga makt av man 
trängde in i henne.

Och med huvudet bakåt i kyssande böjt 
och med skötet mot famnaren höjt 
drack hon livets och kärlekens yppersta drick 
i var störtvåg, hon fick 
av hans livseldsaft, 
i var gnista, som gick 
av hans kraft.

Och som samma andedrag, 
samma puls och hjärteslag 
själ vid själ i samma kropp 
sammanhöll, 
steg och föll 
rytmens ned och opp, 
mot och in och från, 
tills med ens en stråle sköt 
ur hans liv och livsvarmt göt 
faderkraft i moderfröt 
och som två förenta floder 
ström av fader, ström av moder 
blevo ett i son.

VI

Och som hjärtblad i en blomsterskida,
heltförenta nyss, när skidan brast,
än vid sömnen hålla troget fast,
höft vid höft och sida invid sida,
syskonkärligt lågo hon och han
ännu flämtande och ännu röda
av sin kärleks första bråda möda
tätt med armen knuten om varann.

Men med ljuset, som i rymden flammar
av den evigtklara lyckans rike,
kom lycksalighet som sändebud,
milt välsignande från ljusets gud
likt en solglimt mellan skogens stammar
över gudens sons och dotters like,
mänskosonen och hans brud.


Nini baba nini


"Nini, baba, nini.
Malehan, roti, chini.
Khana, pini hogaya.
Mera, baba, sogaya.
Nini, baba nini"

Som betyder:

"Sleep baby sleep.
Butter, bread and sugar.
Eating, drinking is over.
My baby will sleep.
Sleep baby sleep"

Kanske älskar den ramsan för att den skrivs i en av mina favoritstycken i boken.
Kanske för att jag föreställer mig hur vacker den måste låta på deras språk.
För hindu är ett vackert språk enligt mig.

Vad tyckte ni om nattvisan?

Those are moments when babies smile
When dreamers dream and kiss their lover,

and rainbows weave and splash their color.
Those are moments so gloriously alive.

We take the plunge, take the dive into the abyss.
We are suspended awhile.
Those are moments when babies smile.

Those are moments  when fate is unsealed.
Nothing is impossible and we are healed.
We can scar, we can fly,
walk om fire, navigate the sky,
in the light of the glitteing star.
There's no  distance, nothing is far
Those are moments of inocent
quile in the glow.
We are suspended awhile.
Those are moments when babies smile.

Those are moments when the heart is tender.
When seascapes gleam in magnificent splendor.
When the laughter of heaven reverberates the Earth.
And we are renewed in a new birth
in a timeless eternity
in the angel's fraternity.
We romp and roll,
the playground of our soul.
In teh twilight
we are suspended awhile.
Those are moments when babies smile.

Those are moments we're one with god.
All is well, nothing is odd.
In silent reflection
we fell our perfection.
We are teh source,
we are the crucible.
Nothing can hurt us, for we are invicible.
There is no sin, there is no sinner.
We can only win, we have felt the glimmer.
in the bliss,
we are floating awhile

Kingdoms topple, lose their class
civilizations crumble, ages pass
Turbulen tempests ravage the sea
Violent killings, despite our pleas
But dewdops sparkle when children play
Tyrants cry, there's  nothing to slay
Fairies dance and goblins sing.
All the crowned, all are king
In the garden
we frolic awhile
Those are moments when the babies smile.

~

Michael Jackson